กระดานเสวนา
โปรแกรมท่องเมฃที่ยว หลวงพระบาง

หลานชาง ทราเวล เอเจนซี่ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21 – 0338 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว หรือดูงาน ทัศนศึกษาเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม การบริหารจัดการการท่องเที่ยว การเรียนการสอนในโรงเรียนระดับมัธยม หรืออุดมศึกษา ในสิบสองปันนา มณฑลหยุนหนาน รวมทั้งโปรแกรมท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจทุกมณฑลของประเทศจีนเช่น คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า อุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว กุ้ยหลิน ปักกิ่ง กว่างโจว เฉิงตู ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า รวมทั้งหลวงพระบาง ประเทศลาวถ้าหากว่าท่านอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลับที่ Email : lancangtrav@hotmail.com เราจะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมทุกท่าน ทุกคำถาม ตามที่ท่านต้องการอยากรู้ โดยเฉพาะมณฑลหยุนหนานเราสามารถออกหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลท้องถิ่นมณฑลหยุนหนานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากมณฑลหยุนหนาน สาธารณะรัฐประชาชนจีนเพื่อประกอบขออนุญาตหน่วยเหนือในการดูงาน หรือ ร่วมสัมมนาต่างประเทศให้ท่านได้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางทีมงานจะได้รับใช้และบริการท่านในโอกาสอันใกล้นี้ต่อไป
ชัยยุทธ์ บุญคำเยือง
ผู้จัดการ
โทรศัพท์. 081 – 724 – 9978 ที่อยู่ 43/4 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 แฟ็กส์ 053-791-089

3 คืน 4 วัน ในภาคเหนือของ สปป. ลาว หลวงพระบาง – พระราชวังเก่า – พระธาตุภูสี - พระธาตุเชียงทอง - วัดวิซุน - วัดแสนสุขาราม - น้ำตกกวางสี ล่องเรือไป – กลับ
วันแรก เชียงของ - ห้วยซาย – ปากแบ่ง – หลวงพระบาง
07.45 น. พร้อมกันที่ท่าเรือเชียงของ เตรียมแจ้งเอกสารออก
08.00 น. แจ้งเอกสารออก ตม.เชียงของ(VIP) นั่งเรือ ข้ามฟากไปเมืองห้วยซาย แจ้งเอกสารเข้า ตม.เมืองห้วยซาย(VIP) นั่งรถสี่ล้อเล็กไปท่าเรือใหญ่ เรียบร้อยแล้วเริ่มออกเดินทาง ชมธรรมชาติหมู่บ้านใหญ่น้อยตามสองฝั่งโขงของ ลาว – ไทย ชมเขตแบ่งดินแดน ลาว – ไทย ( ผาได )
09.30 น. แวะด่านปากทา 10 นาที แจ้งเอกสารการเดินเรือ แล้วออกเดินทางต่อ ชมหมู่บ้านชาวเขาเลียบตามสองฟากฝั่งสายน้ำโขงที่คดเคี้ยว เกาะแก่ง และผาหินที่มีให้เห็นตามเส้นทางการเดินเรือตลอดทาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันในเรือ ระหว่างการเดินทาง(มื้อที่ 1)
13.30 น. แจ้งเอกสารการเดินเรือที่ด่านปากแบ่ง แขวงอุดมไชย 10 นาที เสร็จแล้วเดินทางต่อ จนถึงหลวงพระบาง เข้าที่พัก
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)เสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง เที่ยวชมหลวงพระบาง – พระราชวังเก่า – พระธาตุภูสี - น้ำตกกวางสี
06.30 น. ตื่นเช้า ตักบาตรข้าวเหนียวพระที่เดินบิณฑบาตตามเส้นทางในตัวเมือง ประเพณีสืบทอดมาช้านาน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพัก (มื้อที่ 3)เสร็จแล้ว ไปชมพระราชวังเก่า มนัสการพระธาตุภูสีบนยอดดอยสูงใจกลางเมืองหลวง มนัสการพระธาตุเชียงทอง ชมวัดวิซุน และวัดแสนสุขาราม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารปากห้วยมีไซ(มื้อที่ 4)
บ่าย. ออกเดินทางไปเที่ยวน้ำตกตาดกวงสี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ชมการทอผ้าพื้นเมือง และซื้อของที่ระลึกจากตลาดโพสี เสร็จแล้วเดินทางกลับที่พัก
19.00 น. เข้าสู่พิธีต้อนรับพร้อมบายศรีสู่ขวัญชุดใหญ่ตามประเพณีดั้งเดิมของชาวเมืองหลวงพระบาง รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)แล้วออกไปชมตลาดมืด ชมการบันเทิงต่างๆ ตามอัธยาศัย เสร็จแล้วกลับเข้าสู่ที่พัก
วันที่สาม หลวงพระบาง – ปากแบ่ง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพัก(มื้อที่ 6) แล้วออกเดินทางสู่ปากแบ่ง ชมธรรมชาติสองฟากฝั่งลำน้ำโขง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 7) ในเรือระหว่างการเดินทาง
17.00 น. ถึงปากแบ่งเข้าพักที่โรงแรมสาลิกา หรือระดับเดียวกัน
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 8) อิ่มแล้วพาท่านชมราตรีที่ปากแบ่ง กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ ปากแบ่ง - ห้วยซาย – เชียงของ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพัก(มื้อที่ 9)เดินทางสู่เมืองห้วยซาย ชมธรรมชาติสองฟากฝั่งลำน้ำโขง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 10) ในเรือระหว่างการเดินทาง
15.00 น. ถึงเมืองห้วยซาย แจ้งเอกสารขาออก ตม.เมืองห้วยซาย เดินทางกลับสู่เชียงของ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการท่านละ
28 – 35 ท่าน 36 ท่านขึ้นไป
พักคู่ 6,900 6,500
****ใน สปป.ลาว มีแต่พักคู่เท่านั้น
หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าอาหารตามรายการ, ค่าทำเอกสารผ่านแดน VIP. , ค่าผู้นำเที่ยว และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมการบายสีสู่ขวัญชุดใหญ่ตามประเพณีเก่าของชาวหลวงพระบาง
2. ถ้าต้องการดูงาน ทัศนะศึกษา หรือต้องการเข้าเยี่ยมคาราวะผู้บริหารระดับสูง หรือสัมมนากับหน่วยงานใดๆ ของ สปป.ลาว กรุณาแจ้งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน เพื่อจะได้จัดเตรียม และประสานงานพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด อื่นๆ เพิ่มเติมให้ทราบ

อยากเที่ยวที่ไหน เที่ยวแบบใด อยากรู้เรื่องอะไร เกี่ยวกับเมืองลาว และเมืองจีน บอกเราได้
ชัยยุทธ์ โทรศัพท์ 081-724-9978
Email: lancangtrav@hotmail.com
เที่ยวอย่างมีความสุข สนุกประทับใจ สานสายใยลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงวัฒนธรรม


ชัยยุทธ์ ส่งเมล์ถึง ชัยยุทธ์ 118.172.65.192 [ วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 13:00 น. ]

Warning: fopen(./data/39.dat): failed to open stream: Permission denied in /home/khuanchum/domains/khuanchum.go.th/public_html/webboard/view.php on line 139 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khuanchum/domains/khuanchum.go.th/public_html/webboard/view.php on line 140 Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khuanchum/domains/khuanchum.go.th/public_html/webboard/view.php on line 141 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khuanchum/domains/khuanchum.go.th/public_html/webboard/view.php on line 142 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khuanchum/domains/khuanchum.go.th/public_html/webboard/view.php on line 143
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษร
 
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ