ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบวัดวัวหลุง หมู่ที่ 5 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 ต.ค. 2563
2 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบุญช่วย-วัดควนชุม หมู่ที่ 1 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ต.ค. 2563
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ต.ค. 2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ต.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 6 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ต.ค. 2563
6 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสระน้ำ-บ้านนายช่วย หมู่ที่ 6 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 ต.ค. 2563
7 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสระน้ำ-บ้านลุงทิน หมู่ที่ 6 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 ต.ค. 2563
8 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยคงเซ็นอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ต.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนถนนหินคลุกสายสระน้ำ-บ้านนายช่วย หมู่ที่ 6 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
8
29 ก.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสระน้ำ-บ้านลุงทิน หมู่ที่ 6 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38