ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 ม.ค. 2565
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 ม.ค. 2565
3 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 ม.ค. 2565
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 ม.ค. 2565
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 ม.ค. 2565
6 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
24 ธ.ค. 2564
7 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
24 ธ.ค. 2564
8 ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
24 ธ.ค. 2564
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศการใช้แผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
24 ธ.ค. 2564
10 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
29
15 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52