ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 มิ.ย. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 มิ.ย. 2565
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
20 พ.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
03 พ.ค. 2565
5 รายผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี งบประมาณพ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 เม.ย. 2565
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
21 เม.ย. 2565
7 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการให้บริหารประชาชน ประจำปี 2565 (6 เดือนแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 เม.ย. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 เม.ย. 2565
9 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 เม.ย. 2565
10 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43