ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม เรื่อง ประกาศใช้แผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ธ.ค. 2564
2 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพตำบลควนชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 ธ.ค. 2564
3 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม เรื่อง ประกาศใช้แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ธ.ค. 2564
4 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ธ.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
29 ธ.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์คู่มือรายละเอียดการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 ธ.ค. 2564
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
164
06 ต.ค. 2564
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
109
06 ต.ค. 2564
9 ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
30 ก.ย. 2564
10 รายงานผลการปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
30 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39