ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายอุบล - วัดทุ่งหล่อ หมู่ที่ 7 ตำบลควนชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
7
26 ก.ย. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเพียร - เขตตำบลเสาธง หมู่ที่ 2 ตำบลควนชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 ก.ย. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายภัก - เขตตำบลควนพัง หมู่ที่ 1 ตำบลควนชุม หมู่ที่ 5 ตำบลควนชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 ก.ย. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็์กสายบ้านป่ากล้วย - เทศบาลตำบลเขาชุมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 ก.ย. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกฟาร์มหมู - เทศบาลตำบลเขาชุมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 5 ตำบลควนชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 ก.ย. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปิ่นเจิรญ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 5 ตำบลควนชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 ก.ย. 2562
7 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งเลน - บ้านหนองแค หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
12 ก.ย. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาบ้านไทรทอง หมู่ที่ 2 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
8
22 ก.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 บ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลควนชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 ก.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.69-002 สายทุ่งเลน - บ้านหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรร ดาวน์โหลดเอกสาร
23
27 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31